LV | EN | RU | DE
  11:17      28.03.2017
Lapas karte       Meklēt:
 Meklēt

AKTUĀLI 


KSK_18_02.jpg

Florbolam_20_logo_mazs.png

  Celu_uzturesana_ziema_1.jpg


Rubene_video_baneris.jpg

KNV.JPG


KNCF_170.jpg

 

ksk.jpg
 

VIB_logo_160.JPG

 
ZAAO_web_FlashPasvaldibam_21_Koceni_400x400px_0914_BackUp_v01.gif
 
Baneris_audzugimenes.gif
 
  
 
eP_150x150.jpg
 
 
BannerisKoceniem.gif

Latvija.jpg

Sadarbības partneri

Liesma_raj_pad.jpg
 

 
 

IZSOLES

Nomas tiesību izsole

Kocēnu novada dome organizē pašvaldības nedzīvojamo telpu Alejas ielā 4, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (Kocēnu sporta namā) - kopā 15,1 m2 platībā, nomas tiesību izsoli, nosakot izsoles sākuma cenu 1,02 EUR par 1 m2 nomu mēnesī bez PVN.

Izsole notiks 2014. gada 31. jūlijā plkst. 14.00 Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.
 
Dalībnieku reģistrācija - Kocēnu novada domes administrācijā darba laikā līdz 2014. gada 30. jūlija plkst. 16.00, tālr. 64207694.
Sīkāku informācija par izsolei nodotajām telpām var saņemt pie Ivara Jēkabsona, mob.tālr. 29431736.
 

 

Kocēnu novada dome atsavina

Kocēnu novada dome atsavina nekustamo īpašumu „Cīrulīši”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, kas sastāv no zemes gabala 3149 m2 platībā, kadastra Nr. 9664 008 0089, nosakot izsoles sākuma cenu 3749 EUR.

Izsole notiks 2014. gada 13. augustā plkst. 10.00 Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. Dalībnieku reģistrācija - Kocēnu novada domes administrācijā darba laikā līdz 2014. gada 12. augustam plkst. 16.00, tālr. 64207694. Izsoles noteikumi – www.kocenunovads.lv. , Kocēnu novadā, kas sastāv no zemes gabala 3149 m2 platībā, kadastra Nr. 9664 008 0089, nosakot izsoles sākuma cenu 3749 EUR.

Izsole notiks 2014. gada 13. augustā plkst. 10.00 Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. Dalībnieku reģistrācija - Kocēnu novada domes administrācijā darba laikā līdz 2014. gada 12. augustam plkst. 16.00, tālr. 64207694.

Izsoles noteikumi

 

Notiks nekustamā īpašuma izsole

Kocēnu novada dome atsavina nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašums Kalna ielā 8-16, Rubenē, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā ar kopējo platību 55,4 m2, nosakot izsoles sākuma cenu EUR 7050.

Izsole notiks 2014. gada 15. maijā plkst. 10.00 Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. Dalībnieku reģistrācija - Kocēnu novada domes administrācijā darba laikā, tālr. 64207694. Izsoles noteikumi - ŠEIT

Objekta apskate dabā, sazinoties ar Vaidavas pagasta pārvaldes vadītāju Līgu Šmauksteli, (mob. tel.: 29230117).

 

Nodod nomas tiesību izsolēm lauksaimniecības zemes Kocēnu pagastā

Kocēnu novada dome nodod nomas tiesību izsolei zemes vienības daļu - lauksaimniecības zemi (kadastra nr. 9664 006 0047) „Kalnciemi", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. Platība - 4,78 ha. Zemes kadastrālā vērtība - 3 272,00 EUR. Nomas tiesību izsoles sākuma cena - 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības - 49,10 EUR gadā un papildus nomas maksai likumdošanā paredzētie nodokļi. Izsole notiks 2014. gada 30. aprīlī plkst. 11.00 Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā. Dalībnieku reģistrācija - Kocēnu novada domes administrācijā darba laikā, tālr. 64207694. NOTEIKUMI

Kocēnu novada dome nodod nomas tiesību izsolei zemes vienības - lauksaimniecības zemi Arāju ielā 5, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (kadastra nr. 9664 008 0351) un Bērzu ielā 11, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (kadastra nr. 9664 008 0562) ar kopējo platību 4,66 ha. Zemes vienības Arāju ielā 5, Kocēnos kadastrālā vērtība - 1949,00 EUR un zemes vienības Bērzu ielā 11, Kocēnos kadastrālā vērtība - 1340,00 EUR. Nomas tiesību izsoles sākuma cena - 1,5% no zemes gabalu kadastrālās vērtības - 49,34 EUR gadā un papildus nomas maksai likumdošanā paredzētie nodokļi. Izsole notiks 2014. gada 30. aprīlī plkst. 10.30 Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā. Dalībnieku reģistrācija - Kocēnu novada domes administrācijā darba laikā, tālr. 64207694. NOTEIKUMI

 

Nodod nomas tiesību izsolei zemes gabalu ar apbūves tiesībām Kocēnos

Kocēnu novada dome nodod nomas tiesību izsolei zemes gabalu (kadastra nr. 9664 008 0554) Sējēju ielā 4, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā gabalus ar apbūves tiesībām individuālās dzīvojamās mājas būvniecībai.

Platība - 0,14 ha. Zemes kadastrālā vērtība - 5320,00 EUR. Nomas tiesību izsoles sākuma cena - 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības - 79,80 EUR gadā un papildus nomas maksai likumdošanā paredzētie nodokļi.

zsole notiks 2014. gada 30. aprīlī plkst. 10.00 Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā.

Dalībnieku reģistrācija - Kocēnu novada domes administrācijā darba laikā, tālr. 64207694.

Izsoles noteikumi

 

Notiks cirsmas „Mežs” izsole

Kocēnu novada dome rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - cirsmas „Mežs"( kadastra numurs 96960020087) Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā izsoli.

Izsole notiks 2014. gada 9. aprīlī plkst. 10.30 Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. Dalībnieku reģistrācija - Kocēnu novada domes administrācijā darba laikā, tālr. 64207694. Izsoles noteikumi - ŠEIT

Kontaktpersona cirsmu izstrādes jautājumos Līga Sarma Berovska (tel.: 26577499)

LĒMUMS

 

 

 

Notiks nekustamā īpašuma nomas tiesību izsole

Kocēnu novada dome rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 9664 008 0138 daļas, „Kocēnu dārziņi", Kocēnos, Kocēnu pag., Kocēnu nov., nomas tiesību izsoli.

Platība 0,04 ha, izsoles sākuma cena 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas sastāda EUR 3,84.

Izsole notiks 2014. gada 9. aprīlī plkst. 10.00 Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. Dalībnieku reģistrācija - Kocēnu novada domes administrācijā darba laikā, tālr. 64207694. Izsoles noteikumi - ŠEIT

 

 

Kocēnu novada dome nodod īres tiesību izsolē

dzīvokļa īpašumu „Saullēkti"- 8, Bērzainē, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā

ar kopējo platību 35,2 m2, nosakot īres tiesību izsoles sākuma cenu EUR 50,00.

Izsoles notiks 2014. gada 13. februārī plkst. 10.00 Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

Dalībnieku reģistrācija - Kocēnu novada domes administrācijā darba laikā, tālr. 64207694.

Objekta apskate dabā, sazinoties ar Bērzaines pagasta pārvaldes vadītāju Ati Keziku (mob. tel. 29423415).

NOTEIKUMI

 

Kocēnu novada dome nodod nomas tiesību izsolē

telpas Jāņa Ķenča ielā 2, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā

saimnieciskās darbības vajadzībām uz nomas termiņu 2 gadi (kopējā platība 592,3 m2, izsoles sākuma cena EUR 1,00+ PVN) mēnesī par 1m2.

Izsole notiks 2014. gada 13. februārī plkst. 10.30 Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

Dalībnieku reģistrācija - Kocēnu novada domes administrācijā darba laikā, tālr. 64207694.

Objekta apskate dabā, sazinoties ar izpilddirektoru Māri Permaņicki (mob. tel. 29499880).

NOTEIKUMI

 

Kocēnu novada dome nodod īres tiesību izsolē

dzīvokļa īpašumu „Saullēkti"- 6, Bērzainē, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā ar kopējo platību 87,00 m2, nosakot īres tiesību izsoles sākuma cenu

EUR 128,06

Izsole notiks 2014. gada 23. janvārī no plkst. 10.30 Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. Dalībnieku reģistrācija - Kocēnu novada domes administrācijā darba laikā, tālr. 64207694. Izsoles noteikumi - ŠEIT.

Objekta apskate dabā, sazinoties ar Bērzaines pagasta pārvaldes vadītāju Ati Keziku (mob. tel. 29423415)

 

 

Nodod nomas tiesību izsolei nedzīvojamo telpu Bērzainē

04.12.2013

Kocēnu novada dome nodod nomas tiesību izsolei nedzīvojamo telpu Nr. 12, „Pīlādžos", Bērzainē, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā (pagasta pārvaldes ēkā) ar platību 5,2 m2.

Izsole notiks 2013. gada 18. decembrī no plkst. 10.00 Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā. Dalībnieku reģistrācija - Kocēnu novada domes administrācijā darba laikā, tālr. 64207694. Izsoles noteikumi - ŠEIT.

 

 
 

Nodod nomas tiesību izsolei zemes gabalus ar apbūves tiesībām Kocēnos

04.12.2013 

Kocēnu novada dome nodod nomas tiesību izsolei šādus zemes gabalus ar apbūves tiesībām individuālo dzīvojamo māju būvniecībai:

 • Zemes gabals (kadastra nr. 9664 008 0551) Sējēju ielā 1, Kocēnos, Kocēnu pag., Kocēnu nov. Platība - 0,1468 ha. Zemes kadastrālā vērtība - Ls 4 404,00. Nomas tiesību izsoles sākuma cena - 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības - Ls 66,06 gadā un papildus nomas maksai likumdošanā paredzētie nodokļi. Izsoles noteikumi

 • Zemes gabals (kadastra nr. 9664 008 0552) Sējēju ielā 2, Kocēnos, Kocēnu pag., Kocēnu nov. Platība - 0,14 ha. Zemes kadastrālā vērtība - Ls 3 696,00. Nomas tiesību izsoles sākuma cena - Ls 55,44 un papildus nomas maksai likumdošanā paredzētie nodokļi. Izsoles noteikumi

 • Zemes gabals (kadastra nr. 9664 008 0553) Sējēju ielā 3, Kocēnos, Kocēnu pag., Kocēnu nov. Platība - 0,1422 ha. Zemes kadastrālā vērtība - Ls 4 266,00. Nomas tiesību izsoles sākuma cena - 63,99 un papildus nomas maksai likumdošanā paredzētie nodokļi. Izsoles noteikumi

 • Zemes gabals (kadastra nr. 9664 008 0554) Sējēju ielā 4, Kocēnos, Kocēnu pag., Kocēnu nov. Platība - 0,14 ha. Zemes kadastrālā vērtība - Ls 3 738,00. Nomas tiesību izsoles sākuma cena - Ls 56,07 un papildus nomas maksai likumdošanā paredzētie nodokļi. Izsoles noteikumi

Izsoles notiks 2013. gada 18. decembrī no plkst. 10.30 Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā. Dalībnieku reģistrācija - Kocēnu novada domes administrācijā darba laikā, tālr. 64207694.

 

 
 
Kocēnu novada dome atsavina pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu:

Gaujas ielā 26, Vaidavā, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā (kadastra numurs: 9688 004 0277), kas sastāv no zemes gabala 0,2259 ha platībā un Būves (kadastra apzīmējums 9688 004 0277 001), pārdodot atklātā izsolē par latiem.

Izsolāmā nekustamā īpašuma izsoles sākuma cena Ls 1400.

Izsole notiks 2013. gada 17. oktobrī plkst. 10.00 Kocēnu novada domes telpās Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT
 

 

 

 
Kocēnu novada dome atsavina pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr. 2

Valmieras ielā 5, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā

(kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 9696 001 0079) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 9696 001 0091 002) - 543/6822, platība, lielums - 55 m2), pārdodot atklātā izsolē par latiem.

Pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles sākumcena Ls 1150.

Izsole notiks 2013. gada 17. oktobrī plkst. 10.30 Kocēnu novada domes telpās Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT

 

 

 

Kocēnu novada dome rīko pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Saulrieti" - 1, Dauguļi, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā īres tiesību izsoli.

Dzīvokļa īpašuma Nr.1.kopējā platība 71,4 kvadrātmetri.

Dzīvokļa īres tiesību izsoles sākumcena noteikta Ls 72.

Izsole notiks 2013. gada 17. septembrī plkst. 10.30, Kocēnu novada domes telpās, 2 stāva zālē, Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

 NOTEIKUMI

 

 

Kocēnu novada dome rīko nomas tiesību izsoli pašvaldībai piederošajiem īpašumiem - neapbūvētiem apbūves gabaliem:

„Avotu iela 18" , Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads (2487 m²),

zemes kadastrālā vērtība Ls 3 502

NOTEIKUMI

„Avotu iela 20" , Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads (2181 m²),

zemes kadastrālā vērtība Ls 2 752

NOTEIKUMI

Izsoles sākuma cena gadā 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības.

Izsole notiks 2013. gada 17. septembrī plkst. 11.00 Kocēnu novada domes telpās Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

 

 

 

Kocēnu novada dome nodod nomas tiesību izsolei šādus zemes gabalus ar apbūves tiesībām individuālo dzīvojamo māju būvniecībai:
 • Zemes gabals (kadastra nr. 9664 008 0551) Sējēju ielā 1, Kocēnos, Kocēnu pag., Kocēnu nov. Platība - 0,1468 ha. Zemes kadastrālā vērtība - Ls 4 404,00. Nomas tiesību izsoles sākuma cena - 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības - Ls 66,06 gadā un papildus nomas maksai likumdošanā paredzētie nodokļi. NOTEIKUMI

 • Zemes gabals (kadastra nr. 9664 008 0552) Sējēju ielā 2, Kocēnos, Kocēnu pag., Kocēnu nov. Platība - 0,14 ha. Zemes kadastrālā vērtība - Ls 3 696,00. Nomas tiesību izsoles sākuma cena - Ls 55,44 un papildus nomas maksai likumdošanā paredzētie nodokļi. NOTEIKUMI

 • Zemes gabals (kadastra nr. 9664 008 0553) Sējēju ielā 3, Kocēnos, Kocēnu pag., Kocēnu nov. Platība - 0,1422 ha. Zemes kadastrālā vērtība - Ls 4 266,00. Nomas tiesību izsoles sākuma cena - 63,99 un papildus nomas maksai likumdošanā paredzētie nodokļi. NOTEIKUMI

 • Zemes gabals (kadastra nr. 9664 008 0554) Sējēju ielā 4, Kocēnos, Kocēnu pag., Kocēnu nov. Platība - 0,14 ha. Zemes kadastrālā vērtība - Ls 3 738,00. Nomas tiesību izsoles sākuma cena - Ls 56,07 un papildus nomas maksai likumdošanā paredzētie nodokļi. NOTEIKUMI

 • Zemes gabals (kadastra nr. 9664 008 0555) Sējēju ielā 5, Kocēnos, Kocēnu pag., Kocēnu nov. Platība - 0,1594 ha. Zemes kadastrālā vērtība - Ls 4 782,00. Nomas tiesību izsoles sākuma cena - Ls 71,73 un papildus nomas maksai likumdošanā paredzētie nodokļi. NOTEIKUMI

 • Zemes gabals (kadastra nr. 9664 008 0556) Sējēju ielā 6, Kocēnos, Kocēnu pag., Kocēnu nov. Platība - 0,1601 ha. Zemes kadastrālā vērtība - Ls 4 371,0. Nomas tiesību izsoles sākuma cena - Ls 65,57 gadā un papildus nomas maksai likumdošanā paredzētie nodokļi. NOTEIKUMI

Izsoles notiks 28. maijā no plkst. 10.00 Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā. Dalībnieku reģistrācija - Kocēnu novada domes administrācijā darba laikā, tālr.: 64207694.

 

 

 

Kocēnu novada dome atsavina pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.2 Valmieras ielā 5, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā(kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 9696 001 0079) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 9696 001 0091 002) - 543/6822, platība, lielums - 55 m2,)pārdodot atklātā izsolē par latiem.

Pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles sākumcena Ls 1250,- (viens tūkstotis divi simti piecdesmit lati).

Izsole notiks 2013. gada 17. aprīlī plkst. 10.30 Kocēnu novada domes telpās Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT

 

 

Kocēnu novada dome atsavina pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Gaujas ielā 26, Vaidavā, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā (kadastra numurs: 9688 004 0277), kas sastāv no zemes gabala 0,2259 ha platībā un Būves (kadastra apzīmējums 9688 004 0277 001), pārdodot atklātā izsolē par latiem.

Izsolāmā nekustamā īpašuma izsoles sākuma cena LVL 1 500,00 (viens tūkstotis pieci simti latu).

Izsole notiks 2013. gada 17. aprīlī plkst. 10.00 Kocēnu novada domes telpās Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT

 

 

NOMU TIESĪBU IZSOLE

Kocēnu novada dome nodod nomas tiesību izsolei neapdzīvojamās telpas Kocēnu sporta namā: telpu Nr. 12 ar platību 15,28 m2 un Nr. 12A ar platību 1,69 m2, kopā: 16,9 m2 platībā. Izsoles sākumcena: Ls 0,72 (septiņdesmit divi santīmi) par 1 m² nomu mēnesī bez PVN. Izsoles solis noteikts Ls 0,05 (piecu santīmu) apmērā.

Nomas tiesību izsole notiks 24. janvārī plkst. 10.00 Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā. Dalībnieku reģistrācija - Kocēnu novada domes administrācijā darba laikā, tālr.: 64207694.

Izsoles noteikumi - ŠEIT

Sīkāka informācija par telpām un to apskate, sazinoties ar Kocēnu sporta nama vadītāju I.Jēkabsonu (mob.tālr.: 29431736

 

 

 

 •   Mežaudžu cirsmu izsole nekustamajos īpašumos
Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 
 
 
NOTEIKUMI:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Izsole notiks š.g. 12. decembrī plkst. 10.00 Kocēnu novada domes administrācijā Kocēnos.
Kontaktinformācija: nekustamo īpašumu speciālists Jānis Krūmiņš (mob.tālr. 29473562

 

 

 • Atsavināmās Kocēnu novada pašvaldības kustamās
mantas - kravas pašizgāzēja MAN 17 232


I Z S O L E S   N O T E I K U M I

 

 
 • Pašvaldības kustamās mantas - rotējošās pļaujmašīnas AK PIL 1,6

I Z S O L E S   N O T E I K U M I

 


KOCĒNU NOVADA DOME

nodod nomas tiesību izsolei nekustamo īpašumu - zemes gabalu "Krumpiņas-1", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

Zemes gabala platība ir 10,5 ha, kadastra nr. 9664 013 0047.

Izsoles objekta sākuma cena - LVL 65,07 (1,5% no no zemes gabala kadastrālās vērtības).

Izsole notiks 2012. gada 6. jūnijā plkst. 11.00 Kocēnu novada domē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pag., Kocēnu nov.

Dalībnieku reģistrācija Kocēnu novada domē darba laikā. Tālr. 64207694.

IZSOLES NOTEIKUMI

 

KOCĒNU NOVADA DOME

atsavina nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu "Lielbrendiķi"- 2, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 64,4 m2 un 644/1511 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes 1, 25 ha kopplatībā un četrām palīgceltnēm, pārdodot atklātā izsolē par latiem.

Atsavināmā pašvaldības īpašuma sākuma cena ir LVL 1064.

Izsole notiks 2012. gada 19. jūnijā plkst. 10.00 Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pag., Kocēnu nov.

Izsoles noteikumi


drukāt Nosūtīt   Atpakaļ Uz augšu


Vārda dienas
Ginta, Gunda, Gunta
Interaktīvais jautājums